ขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน

 1. คลิกที่ ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? ลงทะเบียน

 2. กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่  ลงทะเบียน

 3. ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันอีเมล

 1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

 2. เลือก สมัครงานผ่านระบบ Online

 3. เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร แล้วคลิก  คลิกเพื่อสมัครตำแหน่งนี้

 4. ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วคลิก ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

 5. ตรวจสอบตำแหน่งที่ต้องการสมัคร แล้วคลิก ทำต่อไป

 6. กรอกใบสมัคร แล้วคลิก ทำต่อไป

 7. อัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วน (*) คลิกที่ อัพโหลด

 8. หากต้องการบันทึกแบบฟอร์ม คลิกที่  บันทึกดราฟ

 9. หากต้องการส่งใบสมัคร คลิกที่  ตรวจสอบใบสมัคร

 10. ตรวจสอบใบสมัครให้ครบถ้วน

 11. คลิกที่  ส่งใบสมัคร
 1. คลิกที่  ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร

 2. หากมีการแก้ไขใบสมัคร คลิกที่ ทำต่อ หากต้องการลบใบสมัคร คลิกที่ ลบ

 3. หากไม่มีการแก้ไขใบสมัคร คลิกที่  แสดงรายละเอียด

 1. คลิกที่  ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร

 2. คลิกที่  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

 1. คลิกที่  โปรไฟล์

 2. กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน

 3. คลิกที่  แก้ไข