ประกาศการสมัครงาน/ผลการสมัคร

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน (ตามสัญญาจ้าง)
  2. ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงาน (ตามสัญญาจ้าง)
  3. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานด้านอำนวยการ (ตามสัญญาจ้าง)
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ” (ตามสัญญาจ้าง)
  5. ประกาศการขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง)
  6. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง)
  7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (พ่อครัว/แม่ครัว)