ประกาศสมัครงาน

ประกาศการสมัครงาน/ผลการสมัคร

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (ช่างเทคนิคและธุรการ) new
  2. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่สารสนเทศการบิน” และ “เจ้าหน้าที่สารสนเทศการบิน (ภูมิภาค)” new
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (ช่างเทคนิคและธุรการ) UPDATE 13 ก.พ. 67
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงาน “เจ้าหน้าที่สารสนเทศการบิน” และ “เจ้าหน้าที่สารสนเทศการบิน (ภูมิภาค)”
  5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (ช่างเทคนิคและธุรการ)
  6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมอากาศยาน
  7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (พ่อครัว/แม่ครัว) new