ประกาศการสมัครงาน/ผลการสมัคร

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (ช่างเทคนิคและธุรการ) new
  2. ประกาศการขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง) new
  3. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง) new
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ควบคุมอากาศยาน
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (ช่างเทคนิคและธุรการ)
  6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ “เจ้าหน้าที่สารสนเทศการบิน” และ “เจ้าหน้าที่สารสนเทศการบิน (ภูมิภาค)”
  7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (พ่อครัว/แม่ครัว)