ลงทะเบียน

ข้อมูลทั่วไป

บัญชีและรหัสผ่าน

  • ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัว
  • ต้องประกอบด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ และตัวอักษรตัวเล็ก
  • ต้องมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว
  • ต้องมีอักขระพิเศษ เช่น #,@ หรือ $ อย่างน้อยหนึ่งตัว