ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (พ่อครัว/แม่ครัว)

รายละเอียด:

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง) ตำแหน่งพ่อครัว/แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

สถานที่ยื่นใบสมัคร : กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: