ประกาศการขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง)

รายละเอียด:

ปิดรับเอกสารแก้ไขทางระบบรับสมัครงาน Online ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น.

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

- กำหนดวันสอบข้อเขียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2567