ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง)

รายละเอียด:

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ" (ตามสัญญาจ้าง)

(ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร) - ขยายเวลาการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น.


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นต้นไป


- กำหนดวันสอบข้อเขียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 


- สามารถยื่นใบสมัครผ่านทางรับสมัครงานระบบ Online พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนดในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้องครบถ้วน