ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าปฏิบัติงาน (ตามสัญญาจ้าง)

รายละเอียด:

สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

- สถานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ชั้น 4 อาคารอำนวยการ


สามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศด้านล่างนี้ค่ะ