ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานด้านอำนวยการ (ตามสัญญาจ้าง)

รายละเอียด:

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567

- ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

- สถานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 


รายละเอียดการสมัครอื่น ๆ กรุณาศึกษาให้ครบถ้วนจากประกาศด้านล่างนี้