ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ” (ตามสัญญาจ้าง)

รายละเอียด:

กำหนดการสอบข้อเขียนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

รายละเอียดสามารถดูได้จากประกาศด้านล่างนี้