ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ” (ตามสัญญาจ้าง)

รายละเอียด:

ประกาศผลสอบข้อเขียนตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ” (ตามสัญญาจ้าง)

 "วันที่ 25 มิถุนายน 2567" เป็นต้นไป

ทาง https://www.aerothai.co.th/ร่วมงานกับเรา