รายละเอียด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 4 (การสัมภาษณ์)

รายละเอียด:

กำหนดการรายงานตัวสำหรับรุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้สำเร็จการศึกจากสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรการจัดการจรจรทางอากาศ
กรุณาศึกษา เอกสารแนบท้าย-รายละเอียดประกอบการทำสัญญา